BRF

En helhetsleverantör för bostadsrättsföreningens energifrågor.

Energiförvaltning

Energibesparingar uppnås inte alltid genom en ensam åtgärd vid en specifik tidpunkt. Ofta behövs regelbunda mätningar, uppföljning och dialog med fastighetens ansvariga.

Individuell mätning och debitering

Energiförbrukningen ska mätas och debiteras individuellt för varje hyresgäst. Nu också ett lagkrav.

Energiutredning

En energiutredning synliggör energikostnaderna på detaljnivå. Vi kartlägger hur energin konsumeras och förbrukas. Vi samlar in data från energibolag och installerade energimätare men också genom egna mätningar vid besiktningstillfället.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras på fastigheter med 3 eller 6 års intervall, beroende på typ av ventilationssystem och typ av fastighet.

Behöver ni rådgivning för att säkerställa att gällande krav är uppfyllda?