Energideklaration bostadsrätt

Kontakta oss för offert om ni är intresserade av en energideklaration för bostadsrätt. Vi hjälper också gärna till med att hitta möjligheter till kostnadseffektiva energibesparingar för er förening och fastighet.

Fördelar med energideklaration bostadsrätt

En energideklaration ger besked om hur mycket energi som faktiskt förbrukas för uppvärmning och fastighetsel.

Dokumentet kan användas vid köp och försäljning men också som underlag för att kartlägga vilka investeringar som kan göras för att få ner energikostnaderna för er förening. En energideklaration innefattar besiktning av fastigheten, insamling av uppgifter om nuvarande energiförbrukning samt en sammanställning av all data tillsammans med eventuella kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Alla våra energiexperter är certifierade och energideklarationen utförs enligt Boverkets regler och föreskrifter.

  • Energideklarationen kan användas vid varje försäljning av en bostad i fastigheten.
  • Föreningens kostnader kan sänkas avsevärt genom förslag på energibesparande investeringar.
  • Om besiktningen resulterar i en låg energiklass kan energideklarationen användas som underlag för ansökan om "Grönt bolån".

Hur går en besiktning till?

En energibesiktning av ett flerbostadshus fokuserar på själva fastigheten och de investeringar föreningen kan göra för att få ner kostnaderna för energi. Besiktningen innefattar bland annat en genomgång av fastighetens ventilations- och värmesystem, för att se om kostnaderna kan minskas genom att effektivisera eller byta ut något av systemen. I en fastighet med bostadsrätter har liknande kontroller sannolikt gjorts förut, varför en summering av tidigare besiktningar vägs in. Andra uppgifter som normalt samlas in är fakta om energi- och vattenförbrukning på både års- och månadsbasis, uppvärmda ytor samt inomhustemperaturer.

Vid besiktningstillfället kontrolleras även fönster, ventilation, värmekällor samt isolerande konstruktion. Verktygen som används är, förutom besiktningsprotokollet, även tumstock, avståndsmätare, multimeter och ficklampa.

Efter utförd besiktning skickas energideklarationen till er per e-post. Dokumentet kan sedan användas när en bostadsrätt ska marknadsföras eller i samband med ansökan om grönt bolån.

Vad behövs inför besiktningen?

Innan vår lokala energiexpert besöker fastigheten är det viktigt att ha förberett med detaljer om bland annat energiförbrukningen.

Det som kommer att efterfrågas är elförbrukning samt fjärrvärmeförbrukning på månadsbasis, vattenförbrukning per år samt rapporter från utförd ventilationskontroll (OVK) och eventuellt utförd radonmätning.

Kontakta oss för mer information om energideklaration för BRF.