Energideklaration bostadsrätt

Om ni är intresserade av att få en ny energideklaration till er bostadsrätt upprättad kontaktar ni oss så offererar vi ett kostnadsförslag och för samtidigt en dialog med er om hur vi kan hjälpas åt för att hitta kostnadseffektiva energibesparingar för er förening och fastighet.

Fördelar med energideklaration bostadsrätt

Fördelarna med att utföra en energideklaration för er bostadsrättsförenings fastighet är att ni får reda på hur mycket energi som faktiskt förbrukas för uppvärmning och fastighetsel.

Dokumentet kan användas vid köp och försäljning men också som underlag för att kartlägga vilka investeringar som kan göras för att få ner energikostnaderna för både uppvärmning och själva fastigheten. Det som ingår i en energideklaration, är dels besiktning, insamling av din nuvarande energiförbrukning samt en sammanställning av all data tillsammans med eventuella kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Alla våra energiexperter är certifierade och energideklarationen utförs enligt Boverkets regler och föreskrifter.

  • En energideklaration för bostadsrätt som kan användas vid varje försäljning av en bostad i fastigheten.
  • Kostnaderna kan sänkas avsevärt genom förslag på energibesparande investeringar.
  • Blir resultatet en låg energiklass kan energideklarationen användas som underlag för ansökan om "Grönt bolån".

Hur går en besiktning till?

En energibesiktning av ett flersbostadshus har fokus på själva fastigheten och de investeringar föreningen kan göra för att få ner kostnaderna för energi. Här görs bland annat en genomgång av fastighetens ventilation och värmesystem för att se om kostnaderna kan minskas genom att effektivisera eller byta ut något av systemen. I en fastighet med bostadsrätter har sannolikt liknande kontroller gjorts innan, varför en genomgång av tidigare besiktningar vägs in. Andra uppgifter som normalt samlas in är energi- och vattenförbrukning på årsbasis samt månadsbasis, uppvärmd yta och inomhustemperaturer.

Vid besiktningstillfället kontrolleras även fönster, ventilation, värmekällor samt isolerande konstruktion. Verktygen som används är, förutom besiktningsprotokollet, även tumstock, avståndsmätare, multimeter och ficklampa. Efter att kontrollen har utförts så e-postas energideklarationen för din bostadsrätt ut till dig av en energiexpert och kan sedan användas aktivt bland annat när en bostadsrätt ska marknadsföras, eller när det ska ansökas om grönt bolån.

Vad behövs inför besiktningen?

Innan energiexperten besöker fastigheten är det viktigt att ha förberett med detaljer om bland annat energiförbrukningen. Det som kommer att efterfrågas är elförbrukning samt fjärrvärmeförbrukning på månadsbasis, vattenförbrukning per år samt kopior på utförd ventilationskontroll (OVK) och en eventuellt utförd radonmätning. Uppgifter om energiförbrukning hittas hos era energibolag.

Kontakta oss om du är intresserad av en energideklaration eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS >