Energiutredning

Sluta kasta pengar i sjön. Vi hjälper er verksamhet skala bort onödiga energikostnader.

Vad är en Energiutredning?

En energiutredning synliggör era energikostnader på detaljnivå. Vi kartlägger hur energin konsumeras och förbrukas. Vi samlar in data från era energibolag och installerade energimätare men också genom egna mätningar vid besiktningstillfället.

Med detaljerad data över er befintliga energikonsumtion kan vi utföra beräkningar och kalkyler med fokus på kostnaddseffektiva energibesparingar som sedan presenteras i en rapport. Det behöver inte alltid innebära dyra investeringar utan kan vara en så enkel sak som ändrade rutiner. Vi kommer även att titta på andra tekniska lösningar. De kan vara dyra att investera i men betalar sig i längden.

Det är viktigt för oss att föra en dialog med er som kund under hela processen. Ett personligt och professionellt bemötande är en av grundstenarna i vår verksamhet. Även efter avslutat uppdrag vill vi att du ska känna att du kan kontakta oss för tips och råd.

 

 

 

 

Vad ingår i Energiutredningen?

Alla fastigheter är olika. Vid en energiutredning utförs därför en grundlig energibesiktning. Vid besiktningen tittar vi på fastigheten som helhet, men också på detaljer ni som fastighetsägare och vi som energiexperter tillsammans konstaterat kommer vara de mest avgörande delarna vid framtida energibesparingar.

Exempel på vad en energiutredning innehåller:

  • Genomgång av uppvärmning
  • Genomgång av tappvarmvatten samt VVC
  • Genomgång av fastighetsel
  • Granskning av giltig OVK och ventilationsflöden
  • Energibalansberäkning
  • Genomgång klimatskal
  • Termografering
  • Beräkning av kostnadseffektiva energiåtgärder
  • Genomgång av kostnadseffektiva energiåtgärder
  • En omfattande Rapport av Energiutredningen

Är ni intresserade av en Energiutredning?

Ta kontakt med oss så får ni mer information om hela processen, från första samtal till färdig rapport.