OVK

OVK för er bostadsrättsförening

När det kommer till obligatorisk ventilationskontroll för bostadsrätter är det själva föreningen som är ansvarig för att den blir utförd. Det ansvaret innefattar att hitta en sakkunnig kontrollant som är certifierad att utföra OVK. 

Kraven för OVK har funnits sedan 1991. Det ska därför gå att hitta gamla OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.

Fördelarna med att anlita oss är att vi har lång erfarenhet och stor kunskap om arbetet. Vi innehar givetvis en certifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Hur ofta ska OVK ske i din bostadsrättsförening

Intervallet för obligatorisk ventilationskontroll i just din bostadsrättsförening beror på vilken typ av byggnad det gäller. Om det är en- eller tvåbostadshus behöver inga återkommande kontroller utfördas efter att den första kontrollen genomförts. När det kommer till flerfamiljshus beror intervallet på vilken typ av ventilationssystem som finns. Är det FT- eller FTX-ventilation ska kontrollen ske vart tredje år. Har ni S-, F- eller FX-ventilation ska en OVK istället utföras vart sjätte år.

De olika ventilationsförkortningarna står för följande:

  • FT-ventilation – fläktventilation där både flöden av frånluft och tilluft är fläktstyrda
  • FTX-ventilation – samma som FT-ventilation men med värmeåtervinning
  • F-ventilation – en fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden
  • FX-ventilation – F-ventilation med värmeåtervinning
  • S-ventilation – självdragsventilation

 

Vem står för åtgärderna

Om den obligatoriska ventilationskontrollen visar på brister behöver de bli åtgärdade. Huruvida det är föreningen eller de boende som ska stå för kostnaderna beror på hur felet uppstått. Om en boende har gjort förändringar i badrum eller kök som påverkar ventilationen i fastigheten kan personen bli ekonomiskt ansvarig. Det gäller till exempel om spiskåpan gått sönder eller andra incidenter där felet inte blivit åtgärdat på ett korrekt sätt.

Om problemet gäller själva ventilationssystemet i sin helhet är det istället bostadsrättsföreningen som ska stå för kostnaderna. Vilket som gäller framgår av besiktningsprotokollet. 

Det finns två typer av anmärkningar som har olika regler. En så kallad 1:a är ett problem som behöver bli åtgärdat tills nästa OVK ska utföras. Ingen tidigare ombesiktning krävs. 2:or är däremot problem som behöver bli åtgärdade omgående. Efter att det har skett ska en ny kontroll göras.

Anlita oss för OVK i din bostadsrättsförening

Vi på Eklund & Eklund står gärna till din tjänst när det kommer till obligatorisk ventilationskontroll. Du kan kontakta oss via hemsidan för att få en offert. Vi återkommer så snabbt som möjligt och sedan kan vi boka en tid som passar. Du kan också anlita oss för andra tjänster som din BRF kan ha nytta av, som exempelvis energideklarationer och individuella mätningar.

 

 

Kontakt och prisförslag!

Fyll i formuläret och skicka in, så återkopplar vi med en offert och information om hur arbetet går till.

Är ni intresserade av våra övriga tjänster? Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att sänka energikostnaderna för  er fastighet.