Energiförvaltning

Tillsammans med er som bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan vi spara energi och minska energikostnaderna

Varför Energiförvaltning?

Energibesparing är inte alltid en ensam åtgärd vid en specifik tidpunkt. Det kan vara så, men många gånger handlar det om regelbunda mätningar, uppföljning och dialog med fastighetens ansvariga. Den kommunikationen tillsammans med konkreta åtgärdsförslag och konsultation vid investeringstillfället resulterar mycket ofta i lönsamhet och minskade energikostnader.

Energiförvaltning: Energiutredning - Energiplan - Fri Konsultation

Detta ingår i vår Energiförvaltning

  • Energiutredning
  • Energiplan utifrån era önskemål och våra rekomendationer
  • Fri konsultation med certifierad energiexpert
  • Energideklaration
  • Hjälp med ansökning av aktuella bidrag inom energieffektivisering

Energiförvaltning innebär också låga priser på kringtjänster:

- OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
- Radonmätning
- Termografering

1.
Energiutredning

För att vi ska förstå er byggnad utförs en energiutredning där allt energirelaterat dokumenteras och sammanställs. Detta är det underlag som sedan ligger till grund för energibesparande åtgärder och den energiplan vi bestämmer tillsammans.

Exempel på vad en energiutredning innehåller:
- Analys av Energiförbrukning
- Analys av Vattenförbrukning
- Uppmätning Innetemperaturer
- Typ av ventilation
- Typ av värmesystem
- Kontroll av utförd optimering
- Behov av ny optimering?
- Kontroll och analys av utförd OVK
- Behovsanpassade åtgärdsförslag
...och mycket mycket mer!


Behovsanpassade åtgärdsförslag

Exempel på vanliga åtgärdsförslag vid en energiutredning är:

- Energioptimering av värmesystem
- Energioptimering av ventilation
- Översyn av isolering vind
- Översyn av fasad och fönster
- Energioptimering grundkonstruktion
- Installation av värmepump
- Installation av energiproduktion
- Vattenbesparande åtgärder
- Behovsanpassning belysning
- Behovsanpassning innetemperatur

Detta är några exempel på åtgärdsförslag vid en energiutredning men såklart finns det mer. Alla fastigheter är olika med olika förutsättningar!

2.
Energiplan

När vi har koll på vart energin tar vägen och hittat eventuella problemområden kan vi tillsammans med er sätta ihop en tidsplan med en tydlig målsättning vad ni vill uppnå.

Exempel på slutliga mål kan vara:
- Att uppnå en specifik energiklass.
- Att minska energiförbrukningen med en viss procent.
- Att höja levnadsstandarden hos boende i huset.

3.
Konsultation

Med en utförd energiutredning och en energiplan börjar arbetet med att faktiskt uppnå målsättningen. Här finns vi som stöd hela vägen oavsett om det handlar om upphandling av solceller eller projektering av en tilläggsisolering eller fönsterbyte.

Vi är ert bollplank och hjälper er uppnå önskat resultat!

4.
Uppföljning Energiutredning

Energiutredningen som ligger till grund för alla energibesparingar planerade i energiplanen är vitkig att hålla relevant och uppdaterad. En återkommande punkt i vår Energiförvaltning är att följa upp vad som bestämts och vad som utförts sedan senaste energiutredningen utfördes.

- Är det något som förändrats och behöver uppdateras i rapporten?
- Är det mätningar som utförs under längre tid med data som nu behöver hanteras och sammanställas?

5.
Uppföljning Energiplan

När vi utfört en uppföljning på energiutredningen kan även energiplanen behöva ses över och uppdateras. Kan det vara så att den uppföljning vi gjorde på utredningen resulterat i ytterligare punkter som behöver uppdateras, eller läggas till, i energiplanen?

6.
Konsultation

En återkommande dialog är viktigt!

En del av tidsplanen är inbokade möten där uppdateringar och ändringar i energiutredning och energiplan återigen ses över och diskuteras. Detta för att säkerställa att allt går enligt era önskemål och förhoppningar.

1 till 6
Kringtjänster

För att ni ska slippa lägga tid och engagemang på att boka in, ringa runt och jaga ytterligare fackmän och tjänsteföretag kan vi bistå med mycket av de tjänster ni som fastighetsägare är i behov av, till konkurrenskraftiga priser.

- OVK
- Radonmätning
- Areauppmätning
- Termografering

Vi har dessutom ett brett kontaktnät ni såklart får ta del av när ni använder er utav vår Energiförvaltning

Spara pengar och bli en långsiktig miljöhjälte!

Kontakta oss

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!
KONTAKTA OSS >