Effektivisera och bli klimatsmart

En lösning är inte intressant för oss så länge den inte gynnar dig som kund. Oavsett om det är en energideklaration, energikartläggning eller energianalys är den röda tråden att minska er energiförbrukning, kostnadseffektivt.
Det är vi experter på!

Energideklaration

Tack vare 10 års erfarenhet och över 10 000 utförda energideklarationer kan vi erbjuda en lösning som är både kostnadseffektiv och utbildande. 

Energiberäkning

Det krävs en energiberäkning vid en nybyggnation tillsammans med bygglovet. Det är en grundlig beräkning över den nya byggnadens energitillskott samt energiförbrukning.

 

 

 

Energikartläggning

Kartlägg din verksamhets totala energianvändning och hitta gömda energibovar. Det är en bra grund att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska fattas.

Energianalys

Ett effektivt verktyg för att sänka företagets energikostnader är att analysera energiförbrukningen. Vi utför en detaljerad analys för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att minska energiförbrukningen. 

Sveriges
Elkonsumtion

Den totala elkonsumtionen 2019 var 138 TWh. Industrisektorn stod för 35 procent av denna, vilket motsvarar 49 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elkonsumtionen, motsvarande 72 TWh.

Källa: SCB

Bostäder, service, mm.
52%
Industri
35%
Transporter
2%
Fjärrvärme, raffinaderier
3%
Distributionsförluster
8%

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss om du är intresserad eller har frågor kring våra tjänster.