Energianalys

Om du vill minska ditt företags energikostnader är en energianalys att rekommendera.

Vi kan tack vare en noggrann analys hitta rätt åtgärder för att dra ner på både energiförbrukning och kostnader. Det kommer löna sig i längden.

Hur går det till?

Vi börjar alltid med en första kontakt där du får uppge information om din verksamhet. När vi har samlat in relevanta uppgifter återkommer vi med ett prisförslag och en plan. 

Väl på plats börjar vi analysera din verksamhet och hur energin konsumeras och förbrukas. Vi kontaktar antingen ditt nuvarande energibolag eller gör våra egna mätningar.

När vi har gjort våra beräkningar utifrån den insamlade informationen presenterar vi våra lösningar. Det behöver inte alltid innebära dyra inköp utan kan vara en så enkel sak som en ändrad rutin. Det kallas för optimering. Vi kommer även att titta på andra tekniska lösningar. De kan vara dyra att investera i men betalar sig i längden. Vi presenterar aldrig en lösning som vi inte anser har en positiv effekt på dina kostnader.

Det är viktigt för oss att föra en dialog med dig som kund under hela processen. Ett personligt bemötande är en av grundstenarna i verksamheten. Vi förklarar alla steg i processen och levererar även en slutlig rapport. Även efter avslutat uppdrag vill vi att du ska känna att du kan kontakta oss för tips och råd.

Är ni intresserade av att analysera och framförallt energieffektivisera er verksamhet?

Ta kontakt med oss så återkopplar vi med en prisuppgift och information om hela processen, från första samtal till färdig rapport.