Företag

Vi hjälper er att sänka företagets energikostnader

Miljöbyggnad

Vid projektering och produktion av nya byggnader kan certifieringen Miljöbyggnad användas för att säkerställa hög miljöprestanda och god inomhusmiljö i med minskade miljöfarliga material.

Individuell mätning och debitering

Elförbrukningen mäts individuellt för varje hyresgäst och debiteras därefter. Nu också ett lagkrav.

Energideklaration

Efter mer än tio års erfarenhet och över tiotusen utförda energideklarationer kan vi erbjuda en tjänst som är både kostnadseffektiv och matnyttig för er.

Energikartläggning

Hitta gömda energibovar genom att kartlägga verksamhetens totala energianvändning. Energikartläggning är en bra grund att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska fattas.

Behöver ni rådgivning för att säkerställa att gällande krav är uppfyllda?