Företag

Vi hjälper ditt företag att sänka era energikostnader

Miljöbyggnad

Vid projektering och produktion av nya byggnader kan certifieringen Miljöbyggnad användas för att säkerställa hög miljöprestanda och god inomhusmiljö i med minskade miljöfarliga material.

Individuell mätning och debitering

Varje hyresgästs förbrukning mäts individuellt och debiteras därefter.
Nu också ett lagkrav.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Nu kan ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare få ekonomiskt stöd för energibesparande investeringer i ert flerbostadshus.

Energikartläggning

Kartlägg din verksamhets totala energianvändning och hitta gömda energibovar. Det är en bra grund att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska fattas.

Vill ni ha rådgivning för att säkerställa vad er kommun eller en myndighet efterfrågar?

KONTAKTA OSS >