Effektbesiktning

Vi utför effektbesiktningar snabbt och enkelt enligt regelverk och myndigheternas krav

Varför effektbesiktning?

Vid ändringarna 2018 av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda infördes krav på inspektion för uppvärmningssystem och kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem. Detta innebär i korthet att en effektbesiktning av byggnadens system kan behöva utföras.

Regelverket kan vara snårigt, men kontakta oss så reder vi ut vad det är som gäller!

 

Vilka byggnader gäller detta?

I princip alla byggnader omfattas av inspektionskravet med några undantag. Ofta kan effektbesiktningen och inspektionen utföras i samband med utförandet av en energideklaration, men även byggnader som inte omfattas av kravet att utföra en energideklaration ska utföra en inspektion om den nominella effekten överskrider 70 kilowatt. 

Läs mer på Boverkets site, eller kontakta oss så hjälper vi er.
www.boverket.se

Fyll i formuläret så återkopplar vi för gratis konsultation