Energideklaration företag

Varför köpa energideklaration av oss?

Energideklarationen ger en överblick över den totala energiförbrukningen i en fastighet och används som utgångspunkt när möjliga sparåtgärder ska undersökas.
Eftersom vi är ett företag med lång erfarenhet och bred kompentens inom branschen, kan vi också bidra med värdefulla förslag på kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning.

 

Hur går det till?

Vid första kontakten med oss bokas en tid för energibesiktning. Notera att det finns undantagsfall då en energibesiktning inte behöver utföras men då kan andra typer av underlag behövas. Detta går vi igenom med er vid bokningstillfället.

Förbered gärna följande inför energiexpertens besök:

 • Elförbrukning kWh/år
 • Elförbrukning juni, juli, augusti kWh/månad
 • Energiförbrukning fjärrvärme kWh/år
 • Vattenförbrukning m3/år
 • Kopia på eventuellt utförd radonmätning

Flera av dessa uppgifter kan inhämtas från tidigare fakturor eller via inloggning på energibolagets hemsida.

Energiexperten går igenom fastighetens energiförbrukning och bildar sig samtidigt en uppfattning om vart energin tar vägen. Efter en muntlig genomgång av läget vill energiexperten titta runt i fastigheten.

Några exempel på vad vi gör och undersöker vid besiktningstillfället:

 • Insamling av energistatistik
 • Insamling av underlag för beräkning av elförbrukningen
 • Typ av värmesystem
 • Typ av värmebärare
 • Uppmätning av uppvärmd area (Atemp)
 • Kontroll av vindsisolering
 • Typ av fönster
 • Typ av ventilation
 • Insamling av information från radonmätning

Ni får en giltig energideklaration som är utfärdad av en certifierad energiexpert. Normalt kan dokumentet färdigställas inom en vecka, förutsatt att alla nödvändiga uppgifter finns till hands. 

Energideklarationen skickas till er med e-post och kommer dessutom att finnas tillgänglig för nedladdning via Boverkets hemsida.

Fakturan skickas separat inom 1-3 arbetsdagar.

BEGÄR OFFERT

UPPGIFTER OM OBJEKTET

Lagen i korthet

Det är idag lag på att fastighetsägare ska utföra en energideklaration, antingen inför en försäljning eller med ett intervall på 10 år beroende på fastighetstyp.

Vi bevakar gällande lagar och bestämmelser inom området och anpassar oss efter både nutid och framtid.

Utöver syftet att uppnå minskad energiförbrukning, är energideklarationen en informationskälla för alla intressenter. Självfallet står hållbarhet och ett hälsosamt inomhusklimat i fokus, oavsett vilken typ av fastighet det handlar om.

Det finns fastigheter som är undantagna från kravet på energideklaration. Dessa undantag handlar främst om fastighetens nybyggnadsår och om nybyggnadskraven är uppfyllda. 

Kontakta oss om ni har frågor om den här tjänsten.