Energikartläggning

Kartlägg verksamhetens totala energianvändning och hitta gömda energibovar. En bra grund för ledningen att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska tas.

Vad innebär en energikartläggning?

En energikartläggning innebär att en energiexpert gör en kartläggning av hur mycket energi som används för att driva hela verksamheten. Förslag ges på olika åtgärder som kan hjälpa er att använda energi på ett effektivare sätt, exempelvis genom investering i ny utrustning eller genom behovsanpassning av drifttider. Det finns många fördelar med att effektivisera energin i ett företag. Nya arbetssätt och rutiner kan hjälpa till att sänka energikostnaderna, stärka konkurrenskraften samt minska klimatpåverkan. All energianvändning påverkar vår miljö och en lägre energianvändning kan höja företagets miljöprofil.

  • Långsiktiga miljömål kan nås kostnadseffektivt
  • Minskade energikostnader till fördel för både ekonomin och miljön.

Energieffektivisering av företag, hur går det till?

I Sverige infördes 2014 en ny lag (2014:266) för att främja energieffektivitet i stora företag. Enligt denna lag måste företag med fler än 250 anställda och en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR genomföra en energikartläggning.

Även många mindre företag som inte omfattas av lagen väljer att genomföra i en energikartläggning för att hitta sätt att spara pengar. Exempelvis kan en busschaufför spara energi genom att köra på ett energismart sätt.

Företag som har en särskild hållbarhetsavdelning eller liknande, kan själva genomföra en energikartläggning under förutsättning att personalen uppfyller kompetenskraven. Det är också möjligt att anlita en utomstående, certifierad energiexpert för uppdraget.

Oavsett om företagets verksamhet är samlad på en plats eller utspridd över ett stort geografiskt område med olika typer av byggnader, behöver detaljerad information om byggnaderna samlas in från aktuella fastighetsägare för att energikartläggningen ska kunna genomföras.

Vad behövs för att göra en energikartläggning?

Vid en energikartläggning hämtar energiexperten statistik från verksamhetens egna mätningar och även statistik från ditt företags energibolag. Hur stora besparingar som kan göras beror på hur ditt företags energikostnader ser ut i dagsläget. Vad som anses vara en besparing och kostnadseffektivt kan vara relativt och det är viktigt för energiexperten att ta del av din verksamhets policy och krav för investeringar när åtgärder diskuteras. Energikostnader finns i de flesta områden i ett företags verksamhet, exempelvis kan pengar sparas genom att effektivisera eventuella transporter till och från företaget.

Befintliga energi- och miljömål eller energi-policys och strategier som finns i ditt företag studeras vid en energikartläggning. Ju mer information som en energiexpert har tillgång till desto mer effektiv energikartläggning kan genomföras. En bättre bild av vart energin tar vägen kan genomföras om tillgång finns till flödesscheman och konstruktionsritningar. En metodisk genomgång av ditt företags faktiska energianvändning kan leda till ökade insikter och kunskaper om vad som är de stora energianvändarna, vilket kan leda till åtgärder som kan genomföras för att energin ska kunna utnyttjas på ett effektivare sätt.

Energikartläggning för effektiviserad drift

Lönsamhet är en förutsättning för att överleva som företag och en energikartläggning kan hjälpa ditt företag att spara pengar och på sikt växa samt gå med vinst. Ett helhetstänkande stärks vid en energikartläggning där både tillverkningsprocesser och resultat dokumenterar anläggningens och verksamhetens status. Det bildar ett underlag för att planera underhåll på maskiner och andra resurser. Bättre förutsättningar för att effektivisera drift och underhåll skapas också. Som företagare kan du vinna mycket på hållbarhetsarbete och en energikartläggning kan hjälpa ditt företag att attrahera kunder, leverantörer och personal.

En energikartläggning kan vara komplex att utföra men vi försöker göra det enkelt för våra kunder. Kontakta oss för mer information och offert.