Energikartläggning

Kartlägg din verksamhets totala energianvändning och hitta verksamhetens gömda energibovar.
En bra grund för ledningen att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska tas.

Vad innebär energikartläggning för ditt företag?

En energikartläggning innebär att en energiexpert gör en kartläggning av hur mycket energi som används för att driva hela verksamheten. Förslag ges på olika åtgärder som kan hjälpa ditt företag att använda energi på ett effektivare sätt, exempelvis genom investering i ny utrustning eller behovsanpassade drifttider. Det finns många fördelar med att effektivisera energin i ditt företag och nya arbetssätt och rutiner kan hjälpa till att sänka energikostnaderna, stärka konkurrenskraften samt minska klimatpåverkan. All energianvändning påverkar vår miljö och en lägre energianvändning kan höja ditt företags miljöprofil.

  • Långsiktiga miljömål kan nås kostnadseffektivt
  • Minskade energikostnader till fördel för både bolagets ekonomi samt miljön.

Hur går energieffektivisering i företag till?

I Sverige genomfördes en ny lag 2014 om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen måste stora företag genomföra en energikartläggning, där ett stort företag sysselsätter bland annat minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR.

Många mindre företag som inte omfattas av lagen väljer emellertid att genomföra en energikartläggning. Pengar sparas genom att göra en energikartläggning och de sparade pengarna överstiger kostnaden för en energikartläggning, exempelvis kan en busschaufför spara energi genom att köra på en energismart sätt.

Om ditt företag har en speciell hållbarhetsavdelning med personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs kan dessa personer genomföra en energikartläggning. Det är dock även möjligt att anlita en certifierad energiexpert. Alla verksamheter ser olika ut där en del företag är utspridda över ett stort område med olika typer av byggnader, medan andra företag har hela sin verksamhet på samma plats. Detaljer om byggnaderna krävs för att kunna genomföra en energikartläggning och ibland samlar energiexperten in information om byggnaderna från aktuella fastighetsägare om företaget hyr lokaler.

Vad behövs för att göra en energikartläggning?

Vid en energikartläggning hämtar energiexperten statistik från verksamhetens egna mätningar och även statistik från ditt företags energibolag. Hur stora besparingar som kan göras beror på hur ditt företags energikostnader ser ut i dagsläget. Vad som anses vara en besparing och kostnadseffektivt kan vara relativt och det är viktigt för energiexperten att ta del av din verksamhets policy och krav för investeringar när åtgärder diskuteras. Energikostnader finns i de flesta områden i ett företags verksamhet, exempelvis kan pengar sparas genom att effektivisera eventuella transporter till och från företaget.

Befintliga energi- och miljömål eller energi-policys och strategier som finns i ditt företag studeras vid en energikartläggning. Ju mer information som en energiexpert har tillgång till desto mer effektiv energikartläggning kan genomföras. En bättre bild av vart energin tar vägen kan genomföras om tillgång finns till flödesscheman och konstruktionsritningar. En metodisk genomgång av ditt företags faktiska energianvändning kan leda till ökade insikter och kunskaper om vad som är de stora energianvändarna, vilket kan leda till åtgärder som kan genomföras för att energin ska kunna utnyttjas på ett effektivare sätt.

Energikartläggning för att effektivisera drift

Lönsamhet är en förutsättning för att överleva som företag och en energikartläggning kan hjälpa ditt företag att spara pengar och på sikt växa samt gå med vinst. Ett helhetstänkande stärks vid en energikartläggning där både tillverkningsprocesser och resultat dokumenterar anläggningens och verksamhetens status. Det bildar ett underlag för att planera underhåll på maskiner och andra resurser. Bättre förutsättningar för att effektivisera drift och underhåll skapas också. Som företagare kan du vinna mycket på hållbarhetsarbete och en energikartläggning kan hjälpa ditt företag att attrahera kunder, leverantörer och personal.

Offertförfrågan

En energikartläggning kan vara komplex att utföra. Vi försöker göra det enkelt för våra kunder. Här får ni en kortfattad sammanställning över processen.
KONTAKTA OSS >