Energiutredning

Sluta kasta pengar i sjön. Vi hjälper er att skala bort onödiga energikostnader i verksamheten.

Vad innebär en energiutredning?

En energiutredning synliggör verksamhetens energikostnader på detaljnivå. Vi kartlägger hur energin konsumeras och förbrukas. Vi samlar in data från energibolag och installerade energimätare men också genom egna mätningar vid besiktningstillfället.

Med detaljerad data över den befintliga energikonsumtionen kan vi utföra beräkningar och kalkyler med fokus på kostnadseffektiva energibesparingar, vilka sedan presenteras i en rapport. Åtgärderna behöver inte alltid innebära dyra investeringar utan kan vara en så enkel sak som ändrade rutiner. Vi kommer även att se över möjligheten att byta till andra tekniska lösningar, som kan vara dyra att investera i men betalar sig i längden.

Det är viktigt för oss att föra en dialog med er som kund under hela processen. Ett personligt och professionellt bemötande är en av grundstenarna i vår verksamhet. Även efter avslutat uppdrag är du alltid välkommen att kontakta oss för tips och råd.

 

 

 

 

Vad ingår i utredningen?

Alla fastigheter är olika. Vid en energiutredning utförs därför en grundlig energibesiktning. Vid besiktningen tittar vi på fastigheten som helhet, men också på detaljer som ni som fastighetsägare och vi som energiexperter har identifierat som de mest avgörande faktorerna för framtida energibesparingar.

Exempel på vad en energiutredning kan omfatta:

  • Genomgång av uppvärmning
  • Genomgång av tappvarmvatten samt VVC
  • Genomgång av fastighetsel
  • Granskning av OVK och ventilationsflöden
  • Energibalansberäkning
  • Genomgång klimatskal
  • Termografering
  • Beräkning och genomgång av kostnadseffektiva energiåtgärder
  • Rapport med sammanställning och slutsatser

Är ni intresserade av en energiutredning? Kontakta oss för mer information om hela processen.