Individuell mätning och debitering

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering.

Varje hyresgästs förbrukning mäts individuellt och var och en betalar för sin egen förbrukning.
Nu också ett lagkrav. I Sverige fattades beslut om lagstiftning gällande individuell mätning och debitering den 1 november 2019 med krav om laguppfyllnad per 1 juli 2021.

Källa Boverket: Regeringen beslutade i november 2019 om en förordningsändring som innebär att nya krav ställs på installation av mätare för värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Dessa krav börjar gälla den 1 juli 2021.

Varför IMD?

Upp till 30% minskad förbrukning vid individuell mätning

Valda delar minskar med upp till 30  procent när den mäts och debiteras på varje enskild användare – så ser verkligheten ut. Det minskar även belastningen på rörledningar, varmvattenberedare och VVC med lägre underhållsbehov som en extra bonus. Ett gemensamt elabonnemang med individuell debitering blir snabbt lönsamt bara genom att de fasta månadskostnaderna per lägenhet försvinner.

Dessutom blir det lättare att förhandla till sig ett bra elpris.

Vad kan mätas?

Exempel på vad som kan mätas vid IMD:
 • Elförbrukning
 • Laddstolpar för elbil
 • Solceller
 • Uttag för motorvärmare
 • Värme eller radiatorer
 • Temperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Kall- & varmvatten
 • Vattenflöden
 • Tryck
 • Nivåer
 • Kvalitét
 • Prissättning

Offertförfrågan

IMD kan implementeras i nybyggnation alternativt med befintlig mätutrustning. Vi försöker göra det enkelt för våra kunder och samarbetar med rikstäckande installationsföretag som gärna lämnar en offert.