Energiförvaltning

Tillsammans kan vi hitta åtgärder för att spara energi och minska era energikostnader.

Varför energiförvaltning?

Energibesparingar uppnås inte alltid genom en ensam åtgärd vid en specifik tidpunkt. Det kan vara så, men många gånger handlar det om regelbunda mätningar, uppföljning och dialog med fastighetens ansvariga. Den kommunikationen tillsammans med konkreta åtgärdsförslag och konsultation vid investeringstillfället resulterar mycket ofta i lönsamhet och minskade energikostnader.

Detta ingår i vår energiförvaltning:

  • Energiutredning
  • Energiplan utifrån era önskemål och våra rekomendationer
  • Fri konsultation med certifierad energiexpert
  • Energideklaration
  • Hjälp med ansökning av aktuella bidrag inom energieffektivisering

Energiförvaltning innebär också låga priser på kringtjänster:

- OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
- Radonmätning
- Termografering

1. Energiutredning

För att vi ska förstå er byggnad utförs en energiutredning där allt energirelaterat dokumenteras och sammanställs. Detta är det underlag som sedan ligger till grund för energibesparande åtgärder och den energiplan vi bestämmer tillsammans.

Exempel på vad en energiutredning innehåller:
- Analys av energiförbrukning
- Analys av vattenförbrukning
- Uppmätning Innetemperaturer
- Typ av ventilation
- Typ av värmesystem
- Kontroll av utförd optimering
- Behov av ny optimering?
- Kontroll och analys av utförd OVK
- Behovsanpassade åtgärdsförslag
...och mycket mycket mer!

Behovsanpassade åtgärdsförslag

Exempel på vanliga åtgärdsförslag vid en energiutredning är:

- Energioptimering av värmesystem
- Energioptimering av ventilation
- Översyn av isolering vind
- Översyn av fasad och fönster
- Energioptimering grundkonstruktion
- Installation av värmepump
- Installation av energiproduktion
- Vattenbesparande åtgärder
- Behovsanpassning belysning
- Behovsanpassning innetemperatur

Detta är några exempel på åtgärdsförslag vid en energiutredning men såklart finns det mer. Alla fastigheter är olika med olika förutsättningar!

2. Energiplan

När vi har koll på vart energin tar vägen och har hittat eventuella problemområden, kan vi tillsammans med er sätta ihop en tidsplan med en tydlig målsättning för vad ni vill uppnå.

Exempel på slutliga mål kan vara:
- Att uppnå en specifik energiklass.
- Att minska energiförbrukningen med en viss procent.
- Att höja standarden på inomhusmiljön.

3. Konsultation

Med en utförd energiutredning och en energiplan börjar arbetet med att faktiskt uppnå målsättningen. Vi finns med som stöd hela vägen oavsett om det handlar om upphandling av solceller eller projektering av en tilläggsisolering eller fönsterbyte.

Vi är ert bollplank och hjälper er att uppnå önskat resultat!

4. Uppföljning av energiutredning

Energiutredningen som ligger till grund för alla planerade energibesparingar är viktig att hålla relevant och uppdaterad. En återkommande punkt i vårt åtagande är att följa upp vad som bestämts och vad som utförts sedan senaste energiutredningen utfördes.

- Är det något som har förändrats och behöver uppdateras i rapporten?
- Är det mätningar som utförs under längre tid med data som nu behöver hanteras och sammanställas?

5. Uppföljning av energiplan

När vi gjort en uppföljning av energiutredningen kan även energiplanen behöva ses över och uppdateras. Kan det vara så att den uppföljning vi gjorde på utredningen har resulterat i ytterligare punkter som behöver uppdateras, eller läggas till, i energiplanen?

6. Konsultation

Att ha en återkommande dialog är viktigt! En del av tidsplanen består av inbokade möten där uppdateringar och ändringar återigen ses över och diskuteras. Detta för att säkerställa att allt går enligt era önskemål och förhoppningar.

1-6. Kringtjänster

Istället för att lägga tid och engagemang på att boka in, ringa runt och jaga ytterligare fackmän och tjänsteföretag kan ni anlita oss för många av de tjänster som ni som fastighetsägare är i behov av. Till konkurrenskraftiga priser!

- OVK
- Radonmätning
- Areauppmätning
- Termografering

Dessutom har vi ett brett kontaktnät som ni självklart får ta del av när ni anlitar oss.

Spara pengar och bli en långsiktig miljöhjälte!

Ta kontakt med oss så berättar vi mer: