Energikartläggning

En energikartläggning kan vara komplex att utföra. Vi försöker göra det enkelt för våra kunder.
Här får ni en kortfattad sammanställning över processen.

Steg 1

Börja med att fylla i formuläret så kommer vi att se över er förfrågan och räkna på ett uppskattat tidsestimat för hela processen. Ytterligare information kan behövas inför offerering vid mer komplexa byggnader.

För att vi ska kunna ge er ett pris behöver vi en del underlag.

Kontaktuppgifter till den ansvarige för aktuell uppdragsförfrågan.

Steg 2

Efter att offert godkänns behöver vi samla in underlag och information om verksamheten.

Byggnader

Alla verksamheter ser olika ut. Många är utspridda över ett stort geografiskt område med flera byggnader av olika typer. Andra har hela verksamheten på en och samma plats. Oavsett hur er verksamhet ser ut behöver vi detaljer om byggnaderna ni befinner er i. Hyr ni era lokaler hjälper vi er att samla in de underlag vi behöver från aktuell fastighetsägare.

Energi

Grundbulten i en energikartläggning är er nuvarande energiförbrukning. Här går vi på djupet och samlar in data från alla mätpunkter och loggningar verksamheten har. Vi hämtar statistk från verksamhetens egna mätningar, men även statistik från era energibolag.

Ekonomi

Kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning inom verksamheten går oftast att hitta vid en energikartläggnig. Hur stor besparing man kan förvänta sig beror på hur era energikostnader i dagsläget ser ut. Vad som bedöms vara kostnadseffektivt kan också vara relativt. Er verksamhets policy samt krav när det kommer till investeringar är därav viktigt för oss att ta del av.

Organisationen

Hur ser er organisation på energifrågan?
För att få en så relevant och konstruktiv energikartläggning som möjligt behandlar vi även befintliga energi- och miljömål, energipolicys, eller energistrategier. Även här kan det finnas utrymme för minskade kostnader och effektivisering.

Transporter

Energikostnader finns överallt. Inte minst i era transporter. Beroende på hur verksamheten ser ut kan det finnas mycket energi och många kronor att spara genom en effektivisering av eventuella transporter. 

Dokumentation

All dokumentation vi kan få in hjälper oss i arbetet att hitta energiåtgärder. Har vi flödesscheman, konstruktionsritningar eller nyligen utförda flödesprotokoll får vi en tydligare bild över vart energin tar vägen. Utöver tidigare nämnd dokumentation finns det ofta ännu mer underlag som kan vara värdefull vid en energikartläggning. Allt för att få en så konstruktiv energikartläggning som möjligt!

KONTAKTA OSS >