Effektivisera och bli klimatsmart

En lösning är inte intressant för oss så länge den inte gynnar dig som kund. Oavsett om uppdraget gäller en energideklaration, energiberäkning eller energianalys är den röda tråden för oss att minska din energiförbrukning, kostnadseffektivt.
Det är vi experter på!

Energideklaration

Efter mer än tio års erfarenhet och över tiotusen utförda energideklarationer kan vi erbjuda en tjänst som är både kostnadseffektiv och matnyttig för dig.

Energiberäkning

Vid bygglovsansökan för nybyggnation krävs en energiberäkning, vilket innebär en grundlig beräkning över den nya byggnadens energitillskott och energiförbrukning.

 

 

 

Verifiering

Kommuner kan kräva att energianvändningen eller den installerade effekten för en fastighet ska verifieras. Vi kan då utföra en verifiering utifrån uppgifter som du tillhandahåller.

Energianalys

Energikostnaderna för en fastighet kan minskas med hjälp av en omfattande energianalys. En sådan analys ger dig en helhetsbild av allt som har med bostadens energiförbrukning att göra.

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer om våra tjänster.