Areauppmätning

Vill du kontrollera om din taxerade boarea faktiskt stämmer överens med verkligheten?

Hur går det till?

Vi bokar in ett besök och kommer ut till dig för att mäta alla ytor som vi kommit överens om. För en vanlig villa rör  det sig normalt om upp till två timmars arbete. Du får en uppskattning redan vid mättillfället och senare en fullständig rapport med exakta siffror för både bo- och biarean.

Kontakt

En areauppmätning är vanligtvis enkelt att göra. Ta kontakt med oss så bokar vi in en tid för ett besök. Beroende på husets komplexitet brukar mätningen inte ta längre tid än 1-2 timmar. Är det ovanligt mycket vinklar, våningar och udda utrymmen kan vi behöva längre tid på oss.

Platsbesök

Väl på plats mäter vi upp alla utrymmen i huset och eventuella biytor. Mätningen utförs enligt Svensk Standard. Vi brukar kunna ge ett ungefärligt resultat så snart mätningen är avklarad, men besked om den exakta bo- och biarean ger vi först när vi  har gjort en sammanställning och kontrollerat att alla måtten är korrekt framtagna och avrundade.

Rapportering

När vår sammanställning är klar skickar vi en skriftlig rapport med bo- och biarean specificerad med kvadratmeter per våningsplan samt totalt för hela huset. Rapporten och eventuella kommentarer skickas till er via e-post, oftast redan dagen efter platsbesöket.

Lägre pris i samband med annan tjänst!

Areauppmätning

Som enskild tjänst

2 500 kr

Ordinarie pris för areauppmätning, kan variera något beroende på objektets komplexitet. Priset är inklusive moms.

Areauppmätning

I samband med annan tjänst

1 500 kr

Rabatterat pris i samband med utförande av energideklaration eller radonmätning. Priset är inklusive moms.

Kontakta oss om du är intresserad av en areuppmätning eller har frågor kring tjänsten.