Energianalys

Minska fastighetens energikostnader genom en omfattande energianalys.

Energianalys Stor

3 500 kr

 • Inklusive platsbesök
 • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa)
 • Priset är inklusive moms
Lägg till en termografering för endast 1000 kr extra!

Energianalys Liten

2 500 kr

 • Utförs på distans
 • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa)
 • Priset är inklusive moms

Vad ingår i en energianalys?


Löpande dialog mellan vår energiexpert och dig som fastighetsägare
 • Genomgång av dina önskemål och behov.
  Vad förväntar du dig av energianalysen och vilka energibesparingar har du redan funderat på att investera i? Här går vi tillsammans igenom vad vi ska fokusera på under energianalysen. En viktig punkt som börjar redan vid första kontakt med dig som kund.
 • Analys av energiförbrukningen
  För att hitta de mest effektiva åtgärdsförslagen behöver vi få en bild över vart energin tar vägen. Genom att analysera siffror samt hur hushållet ser ut, kan vi bilda oss en uppfattning om hur mycket av energin som går åt till hushållsel, uppvärmning, varmvatten och så vidare.
 • Insamling av data och information
  Dessutom kommer vi att behöva detaljinformation om fastighetens installerade system. Det kan handla om modellbeteckning på värmekälla eller ventilationssystem. Men också om typen av isolering i klimatskalet och om hur energieffektiva fönstrena är. Här tittar vi även på övriga installationer såsom laddstolpe eller solceller.

Gemensam diskussion om möjliga, kostnadseffektiva åtgärder
 • Enkla kostnadsbesparingar
  Finns det enkla förändringar att göra för att minska energikostnaderna? Exempelvis justera temperaturer eller se över era elavtal. Små justeringar för att effektivisera och spara.
 • Våra åtgärdsförslag och rekommendationer
  Vi tar fram kalkyler på de mest kostnadseffektiva åtgärdsförslagen för er enligt våra bedömningar
 • Era önskade åtgärdsförslag
  Vi tar fram kalkyler på de åtgärder ni är intresserade av utöver våra rekommendationer. Åtgärdsförslagen anpassas efter era önskemål

Allt presenteras i en tydlig och innehållsrik rapport!

BESTÄLL ENERGIANALYS


Med hjälp av en energianalys kan vi tillsammans hitta rätt åtgärder för att minska fastighetens energiförbrukning och energikostnader. Investera i en energianalys och spara pengar!
För att kunna hjälpa fler erbjuder vi även en enklare energianalys där jobbet utförs  helt på distans, utan platsbesök. Istället samlar vi in all tillgänglig information via telefon och e-post. Allt till ett ännu lägre pris!

   

Hur går det till?

Du får en genomgång och analys av den totala energiförbrukningen, dels under besiktningstillfället och dels i en slutgiltig rapport.

I en energianalys går vi bland annat igenom uppvärmning, tappvarmvatten, ventilation, fastighetsel, hushållsel samt övrig elkonsumtion (pool, spa, elbil, övriga byggnader). Målsättningen är att få fram en helhetsbild och förståelse av allt som har med energi att göra kopplat till bostaden.

I rapporten ger vi förslag på åtgärder för att optimera energianvändningen samt spara energi och pengar. Åtgärder som dessutom skulle kunna resultera i en värdeökning av fastigheten och ett bättre inomhusklimat.

Ta kontakt med oss för mer information om hela processen, från första samtalet till färdig rapport.