Energianalys

Minska er fastighets energikostnader med en omfattande analys av energin.
Fast pris för utförande av en Energianalys

2 900:-

  • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa).
  • Kostnad är inklusive moms.

Lägg till en

Termografering

För endast 1 000 kr extra

Med en energianalys kan vi hitta rätt åtgärder för att sänka både energiförbrukningen och kostnaderna i er fastighet.

Investera i en energianalys och spara pengar!

Hur går det till?

Ni får en genomgång och analys av energiförbrukningen, dels under besiktningstillfället men även i vår slutgiltiga rapport.

I en energianalys går vi bland annat igenom uppvärmning, tappvarmvatten, ventilation, fastighetsel, hushållsel samt övrig elkonsumtion (pool, spa, elbil, övriga byggnader). Målsättningen är att ge er en helhetsbild och förståelse av allt som har med energi att göra kopplat till er bostad.

I rapporten hittar ni åtgärdsförslag för att optimera energianvändningen och  spara energi samt pengar. Åtgärder som dessutom skulle kunna resultera i en värdeökning av er fastighet och ett bättre inneklimat.

Är ni intresserade av att analysera och effektivisera?

Ta kontakt med oss så får ni mer information om hela processen, från första samtal till färdig rapport.
KONTAKTA OSS >