Energianalys

Minska er fastighets energikostnader med en omfattande analys av energin.

Pris för en Energianalys

3 500:-

 • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa).
 • Kostnad är inklusive moms.

Lägg till en

Termografering

För endast 1 000 kr extra

Med en energianalys kan vi hitta rätt åtgärder för att sänka både energiförbrukning och energikostnader.

Investera i en energianalys och spara pengar!

Hur går det till?

Ni får en genomgång och analys av energiförbrukningen, dels under besiktningstillfället men även i vår slutgiltiga rapport.

I en energianalys går vi bland annat igenom uppvärmning, tappvarmvatten, ventilation, fastighetsel, hushållsel samt övrig elkonsumtion (pool, spa, elbil, övriga byggnader). Målsättningen är att ge er en helhetsbild och förståelse av allt som har med energi att göra kopplat till er bostad.

I rapporten hittar ni åtgärdsförslag för att optimera energianvändningen och  spara energi samt pengar. Åtgärder som dessutom skulle kunna resultera i en värdeökning av er fastighet och ett bättre inneklimat.

Energianalys Distans

2 500 kr

 • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa).
 • Kostnad är inklusive moms.

För att kunna hjälpa fler med erbjuder vi en enklare energianalys där allt jobb utförs på distans. Vi utför alltså inget platsbesök utan samlar in så mycket information vi kan via telefon och mail.
Allt till ett ännu lägre pris!


Vad ingår i en Energianalys


Från och med första kontakt fokuserar vi på dialogen mellan oss som energiexperter och er som fastighetsägare.

 • Genomgång av era önskemål och behov.
  Vad förväntar ni er utav energianalysen och vilka energibesparingar har ni redan funderat att investera i? Här går vi tillsammans igenom vad vi ska fokusera på under energianalysen. En viktig punkt som börjar redan vid första kontakt med er som kund.
 • Analys av energiförbrukningen
  För att hitta de mest effektiva åtgärdsförslagen behöver vi få en bild över vart energin tar vägen. Genom att analysera siffror samt hur ert hushåll ser ut kan vi bilda oss en uppfattning om hur mycket av energin som går till exempelvis:
  Hushållsel - Uppvärmning - Varmvatten - Och så vidare
 • Insamling av data och information
  Vi kommer dessutom behöva detaljer över fastighetens installerade system. Det kan handla om modellbeteckning på er värmekälla eller ventilationssystem. Men också hur isolering ser ut i klimatskalet eller hur energieffektiva fönstrena är.
  Här tittar vi även på övriga installationer såsom laddstolpe eller solceller.

När vi samlat in så mycket information som möjligt kommer vi tillsammans med er diskutera energibesparing.

 • Kostnadsbesparingar
  Finns det enkla förändringar att göra för att minska energikostnaderna? Exempelvis justera temperaturer eller se över era elavtal. Små justeringar för att effektivisera och spara.
 • Våra rekommenderade åtgärdsförslag
  Vi tar fram kalkyler på de mest kostnadseffektiva åtgärdsförslagen enligt våra bedömningar
 • Era önskade åtgärdsförslag
  Vi tar fram kalkyler på de åtgärder ni är intresserade av utöver våra rekomendationer. Åtgärdsförslag anpassade efter era önskemål
Allt presenteras i en tydlig och innehållsrik rapport!

Beställ en Energianalys

Är ni intresserade av att analysera och effektivisera?

Ta kontakt med oss så får ni mer information om hela processen, från första samtal till färdig rapport.
KONTAKTA OSS >