Energiberäkning

Grundligt utförd beräkning av energitillskott och energiförbrukning i nya byggnader.

En energiberäkning, eller energibalansberäkning som är en mer korrekt fackterm, krävs vid nybyggnation tillsammans med ansökan om bygglov.

Hur går det till?

En energibalansberäkning innebär att vi gör en beräkning på skillnaden mellan tillförd energi och energiförluster. Exempel på energiförluster kan vara värmeläckage genom väggar, tak, fönster, grund samt tappvarmvatten. Exempel på tillförd energi kan vara solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme och spillvärme från hushållsapparater.

Underlag

För dig som kund är processen enkel. Samla in det underlag vi efterfrågar och skicka till den energiexpert som är din kontaktperson. Vilka underlag du behöver ta fram beror på vilken prisnivå du vill lägga dig på, se vår prislista nedan. De flesta av våra kunder överlåter arbetet till oss helt och hållet, och bistår endast med ritningar och tekniska beskrivningar. När vi fått in de underlag vi önskar påbörjas beräkningsarbetet vilket kan ta upp till 1-2 arbetsdagar att utföra, beroende på byggnadens komplexitet och om det saknas underlag. Vi kan ta uppdrag i hela Sverige.

Resultat

Syftet med en energibalansberäkning är att säkerställa att byggnadens energianvändning uppfyller Boverkets byggregler. Visar det sig att resultatet från energibalansberäkningen inte uppfyller kraven, har vi en dialog med dig som kund om möjliga förändringar i konstruktionen eller alternativa värme- och ventilationssystem. 

Priser

Kostnaden för en energiberäkning beror på vilka uppgifter och underlag du tillhandahåller.
Våra priser gäller en- och tvåfamiljshus, inklusive moms.

Nivå 1

Uppgifter är tillgängliga

2 500 kr

 • U-medelvärde samt omslutande area
 • U- och g-värde (solenergitransmittans) på fönster/dörrar, antal m² och i vilka väderstreck
 • En enklare ritning och väderstreck (kan vara fotografier)

Nivå 2

Uppgifter enligt Nivå 1 saknas

3 900 kr

 • Area och U-värde betongplatta mot mark
 • Area och U-värde bjälklag mot kallvind eller motsvarande
 • Area och U-värde ytterväggar i samtliga väderstreck, exkl. fönster och dörrar
 • Area och U-värde dörrar i samtliga väderstreck
 • Area och U-värde och G–värde fönster, i samtliga väderstreck

Nivå 3

Uppgifter enligt Nivå 2 saknas

7 700 kr

 • Konstruktionsritningar i skalenligt format för att mäta areor, t.ex. DWG- eller PDF-format
 • Snitt på ritningarna eller beskrivningar med korrekta mått så att vi kan se konstruktion på ovan nämnda areor för beräkning av U-värde

Extra

Exempel på extra pristillägg

 

 • Kommersiell verksamhet
 • Benämns som suterräng
 • Kupor eller utstickande konstruktionsdetaljer
 • Källarplan
 • Väggar mot delvis uppvärmda utrymmen
 • Komplexa installationer, exempelvis solceller

Ytterligare underlag

Utöver uppgifterna i prislistan ovan, behöver vi följande underlag för att kunna utföra en energibalansberäkning:

För att kunna räkna på korrekta värmefaktorer och energivärden behöver vi veta vilket fabrikat och vilken modell av värmesystem som du ska installera. Kom ihåg att värmesystemet kan vara avgörande för att klara kraven. Vi hjälper dig gärna att komma fram till vilket system som passar bäst för din fastighet.

Ventilationen har en stor betydelse i husets konstruktion och det är oftast här det går att minska energiförlusterna. Meddela oss vilken typ av ventilation som ska installeras samt modellbeteckning.

Har du för avsikt att installera solenergi av någon form (solceller eller solpaneler) behöver vi ta med det i kalkylen. Specificera yta, vilken typ och var de ska placeras.

Allt som har med energiförbrukningen att göra är bra att nämna. Exempelvis om du ska installera kyla i huset eller funderar på att lagra energi i solcellsbatteri.

Kontakta oss om du är intresserad av en av energibalansräkning  eller har frågor kring tjänsten.