Energiberäkning

En energiberäkning, eller energibalansberäkning som är en mer korrekt fackterm, krävs vid en nybyggnation tillsammans med bygglovet. Det är en grundligt utförd beräkning över den nya byggnadens energitillskott samt energiförbrukning.

Energi in – Energi ut

Hur går det till?

En energibalansberäkning innebär att vi gör en beräkning på skillnaden mellan den tillförda energin och energiförluster. Exempel på energiförluster kan vara värmeläckage genom väggar, tak, fönster, grund samt tappvarmvatten och exempel på tillförd energi kan vara solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme samt spillvärme från hushållsapparater.

För dig som kund är processen enkel. Samla in det underlag vi efterfrågar och skicka det till energiexperten du har fått kontakt med. Vad för underlag du behöver ta fram beror på vilken prisnivå du vill lägga dig på, se vår prislista längre ner på sidan. De flesta kunder vi har överlåter arbetet helt och hållet, och bistår endast med ritningar och tekniska beskrivningar. När vi fått in de underlag vi önskar påbörjas beräkningsarbetet som kan ta upp emot en till två arbetsdagar att utföra, beroende på byggnadens komplexitet och om det saknas underlag. Vi kan ta uppdrag i hela Sverige.

Resultat

Syftet med en energibalansberäkning är att säkerställa att en byggnads energianvändning uppfyller Boverkets byggregler. Visar det sig att resultatet av energibalansberäkningen inte klarar kraven, för vi en dialog med dig som kund över förändringar i konstruktionen eller alternativa värme- och ventilationssystem. 

Kostnad

Beroende på vilka uppgifter och underlag du tillhandahåller har vi olika kostnadsnivåer.
Priserna gäller en- till tvåfamiljshus, inklusive moms.

Nivå 1

Ni bistår med uppgifter

2 500:-

 • U-medelvärde samt omslutande area
 • U- och g-värde (solenergitransmittans) på fönster/dörrar, antal m² och i vilka väderstreck
 • En enklare ritning och väderstreck (kan vara fotografier)

Nivå 2

Om uppgifter enligt Nivå 1 inte finns

3 900:-

 • Area samt U-värde betongplatta mot mark
 • Area samt U-värde bjälklag mot kallvind eller motsvarande
 • Area samt U-värde ytterväggar i samtliga väderstreck, exkl. fönster och dörrar
 • Area samt U-värde dörrar i samtliga väderstreck
 • Area samt U-värde och G–värde fönster, i samtliga väderstreck

Nivå 3

Om uppgifter enligt Nivå 2 inte finns

7 700:-

 • onstruktionsritningar i skalenligt format för att mäta areor. Exempel på format: DWG eller PDF
 • Snitt på ritningarna eller beskrivningar med korrekta mått så att vi kan se konstruktion på ovan nämnda areor för beräkning av U-värde

Extra

Exempel på extra pristillägg

 • Kommersiell verksamhet
 • Benämns som suterräng
 • Kupor eller utstickande konstruktionsdetaljer
 • Källarplan
 • Väggar mot delvis uppvärmda utrymmen
 • Komplexa installationer, exempelvis solceller

Ytterligare underlag

Utöver uppgifterna i prislistan ovan behöver vi också följande underlag för att kunna utföra en energibalansberäkning

För att kunna räkna på korrekta värmefaktorer och energivärden behöver vi veta vilket fabrikat och vilken modell av värmesystem som du ska installera. Kom ihåg att värmesystemet kan vara avgörande för att klara kraven. Vi hjälper dig gärna komma fram till vilket system som passar bäst för din fastighet.

Ventilation har en stor betydelse i husets konstruktion och det är oftast här det går att minska energiförlusterna. Vänligen meddela oss vilken typ av ventilation som ska installeras samt modellbeteckning.

Har du för avsikt att installera solenergi av någon form (solceller eller solpaneler) behöver vi ta med det i kalkylen. Specificera yta, vilken typ och var de ska placeras.

Allt som har med energiförbrukningen att göra är bra att nämna. Exempelvis om ni ska installera kyla i huset eller funderar på att lagra energi i solcellsbatteri.

Kontakta oss om du är intresserad av en av energibalansräkning  eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS >