Energibesiktning

Vi utför energibesiktning på ert hus och andra byggnader

Vad är en energibesiktning?

En energibesiktning är ett samlingsbegrepp för den besiktning som utförs vid olika typer av energitjänster. Alla hus och fastigheter måste enligt en lag som infördes 2006 ha en energideklaration vid försäljning. Vid utförandet av en energideklaration måste också en energbesiktning utföras, med några få undantag.

Syftet med en energibesiktning av byggnader beror på typ av tjänst som utförs, men primärt handlar det om att främja en effektiv energianvändning. Det är under energibesiktningen vi får en översikt över vart energin i fastigheten tar vägen, och vilka möjligheter till att minska energiförbrukningen det finns. 

Energibesiktning av byggnader vid Energideklaration

Vid försäljning av en villa krävs en energideklaration som är utförd av en certifierad energiexpert. Experten måste vara oberoende från byggnadsägaren.

Data över befintlig energiförbrukning samlas in och husets energiförbrukning ställs i förhållande till husets storlek. Energianvändning för hushållsel såsom vitvaror och datorer påverkar inte det slutgiltiga resultatet. Syftet med energideklarationen vid en försäljning är att en köpare smidigt ska kunna jämföra liknande hus och ta del av energibesparande åtgärdsförslag.

Energiprestandan på fastigheten jämförs med kravet för energiprestandan vid en nybyggnation.  Målet med lagen om energideklarationer är att minska energiförbrukningen inom bostadssektorn eftersom våra bostäder har en stor påverkan på klimatet och utsläpp av växthusgaser som koldioxid. Experten som utför energideklarationen kommer med åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, belysa besparingspotentialen och kostnadseffektiviteten samt eventuell påverkan på inomhusklimat.

Energibesiktning av byggnader vid Energideklaration bostadsrätt

Alla flerbostadshus ska vara energideklarerade och skyldigheten att få detta utfört ligger på föreningen och inte på enskilda innehavare av lägenheter. Energibesiktning av ett flerbostadshus utförs i stort på samma sätt som för en villa men med mer fokus på vilka investeringar som kan vara intressanta för minskad energiförbrukning och energikostnader. Kontroller av fastighetens värme- och ventilationssystem görs för att hitta eventuella åtgärder mot höga energiförluster.

Förbered underlag väl inför besiktningen så att energiexperten har tillgång till all information som efterfrågas. Information som krävs är bland annat elförbrukning och fjärrvärmeförbrukning på månadsbasis, vattenförbrukning samt dokumentation över ventilation och radonmätning.

Hur används en energideklaration?

Om du vill sälja en villa med en låg energiförbrukning kan du lyfta fram energideklarationen inför potentiella köpare. Vid en hög energiförbrukning kan fokus istället läggas på de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energiexperten har beräknat och som kommer att innebära lägre energikostnader. När energideklarationen är klar kan den hämtas från Boverkets register. En energibesiktning av byggnader utförs i regel alltid i samband med en energideklaration (vissa undantag finns). Vid en energibesiktning tittar energiexperten även på hur energin fördelas i hemmet och om det finns några stora energibovar såsom en uppvärmd gäststuga.

Kontakta oss om du är intresserad av en av energibesiktning eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS >