Energibesiktning

Besiktning av hus och fastigheter i samband med olika energitjänster.

Vad innebär en energibesiktning?

En energibesiktning är ett samlingsbegrepp för den besiktning som utförs vid olika typer av energitjänster. Primärt handlar det om att främja en effektiv energianvändning. Det är under energibesiktningen vi får en översikt över vart energin i fastigheten tar vägen och vilka möjligheter det finns att minska energiförbrukningen.

Energibesiktning av fastighet i samband med energideklaration

Vid försäljning av en villa krävs en energideklaration som är utförd av en oberoende, certifierad energiexpert.

Data över befintlig energiförbrukning samlas in och husets energiförbrukning ställs i förhållande till husets storlek. Energiexperten tittar även på hur energin fördelas i hemmet och om det finns några stora energibovar, såsom en uppvärmd gäststuga, laddstolpar eller pool. Energianvändning för hushållsel, såsom vitvaror och datorer, påverkar inte det slutgiltiga resultatet. Syftet med energideklarationen vid en försäljning är att en köpare smidigt ska kunna jämföra liknande hus och ta del av energibesparande åtgärdsförslag.

Fastighetens energiprestanda jämförs med kravet för energiprestandan vid en nybyggnation. Målet med lagen om energideklarationer är att minska energiförbrukningen inom bostadssektorn, eftersom våra bostäder har en stor påverkan på klimatet och på utsläppen av växthusgaser. Experten som utför energideklarationen ger åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, belyser besparingspotentialen och kostnadseffektiviteten samt eventuell påverkan på fastighetens inomhusklimat.

Energibesiktning av bostadsrätt

Alla flerbostadshus ska vara energideklarerade och skyldigheten att få detta utfört ligger på föreningen och inte på enskilda lägenhetsinnehavare. Energibesiktning av ett flerbostadshus utförs huvudsakligen på samma sätt som för en villa, men med större fokus på vilka investeringar som kan vara intressanta för att uppnå minskad energiförbrukning och lägre energikostnader. Kontroller av fastighetens värme- och ventilationssystem görs för att hitta eventuella åtgärdsbehov mot höga energiförluster.

Förbered underlag väl inför besiktningen så att energiexperten har tillgång till all information som efterfrågas. Information som krävs är bland annat förbrukning av el och fjärrvärme på månadsbasis, vattenförbrukning samt dokumentation över ventilation och radonmätning.

Hur används en energideklaration?

Om energiförbrukningen för din villa är låg kan du med fördel lyfta fram energideklarationen vid försäljning. Vid en hög energiförbrukning kan fokus istället läggas på de kostnadsbesparande åtgärdsförslag som energiexperten har tagit fram.

Den färdiga energideklarationen finns tillgänglig för allmänheten på Boverkets hemsida.

Kostnadsfri rådgivning och konsultation ingår alltid när vi utför en energideklaration.

Kontakta oss om du är intresserad av en av energibesiktning eller har frågor kring tjänsten.