Energideklaration

Har du koll på din fastighets energiförbrukning och vilka kostnadseffektiva investeringar du kan göra?

Varför köpa energideklaration av oss?

Att göra en energideklaration på sin fastighet är viktigt av flera anledningar. Först och främst ger det dig som fastighetsägare en god överblick över fastighetens energiförbrukning, vilket i sin tur kan leda till att du hittar sätt att minska energikostnaderna på sikt. En energideklaration ger också en tydlig bild av byggnadens energiprestanda och kan användas för att bedöma fastighetens värde på marknaden. Genom att göra en energideklaration på din villa, byggnad eller annan fastighet kan du dessutom spara pengar på det så kallade energiskiftet. Detta innebär att fastighetsägare som har en energianvändning som ligger över en viss nivå tvingas betala extra skatt för den överskridande energianvändningen.

 • Godkänd energideklaration inom en vecka
 • Rapport skickas med e-post inom 24 timmar, förutsatt att alla nödvändiga uppgifter finns till hands
 • Kostnadsfri rådgivning före och efter utförd besiktning
Pris från 2190 kr inkl moms och gäller för en- och tvåfamiljshus.
Beställ samtidigt en termografering för endast 1000 kr extra!
I vissa undantagsfall kan en energideklaration utföras utan platsbesök för endast 1890 kr.

Hur går det till?

Vid första kontakten med oss bokas en tid för energibesiktning för din fastighet eller villa. Notera att det finns undantagsfall då en energibesiktning inte behöver utföras men då kan andra typer av underlag behövas. Detta går vi igenom med dig vid bokningstillfället.

Om någon uppgift saknas eller om du känner dig osäker på någon av punkterna nedan, hör av dig till oss.

Förbered följande inför energiexpertens besök:

 • Elförbrukning kWh/år
 • Elförbrukning juni, juli, augusti kWh/månad
 • Energiförbrukning fjärrvärme kWh/år
 • Vattenförbrukning m3/år
 • Kopia på eventuellt utförd radonmätning
 • Ta fram stege till vinden

Flera av uppgifterna kan inhämtas från tidigare fakturor. Man kan också med fördel hämta alla uppgifter och statistik om byggnaden från energibolagens hemsidor. Logga in på “Mina sidor” eller förbered datorn så hjälper vi dig vid besiktningstillfället.

Ordet besiktning kan ibland låta skrämmande men en energibesiktning är dock inget att oroa sig för. Energiexperten kommer att gå igenom fastighetens energiförbrukning tillsammans med dig och samtidigt bilda sig en uppfattning om vart energin tar vägen. Efter en muntlig genomgång av läget vill energiexperten titta runt i fastigheten.

Några exempel på vad vi gör eller vad vi noterar vid besiktningstillfället:

 • Insamling av energistatistik
 • Insamling av underlag för beräkning av hushållsel
 • Typ av värmesystem
 • Typ av värmebärare
 • Uppmätning av uppvärmd area (Atemp)
 • Kontroll av vindsisolering
 • Typ av fönster
 • Typ av ventilation
 • Insamling av information från radonmätning

Efter utförd besiktning skickas energideklarationen till dig med e-post senast dagen efter besiktningstillfället, under förutsättning att vi har fått in den information vi behöver för dokumentet.

Fakturan skickas separat senare. Vårt ordinarie betalningsvillkor är 10 dagar men vid behov kan en längre betalningstid diskuteras och avtalas.

Observera att ibland kan våra utskick hamna i skräpposten. Håll koll på mejlen så att du inte missar något!


Om du anlitar oss för en energideklaration ingår alltid:

 • Rådgivning innan bokning
 • Insamling av uppgifter och sammanställning i separat rapport
 • Kostnadsfri konsultation efter utfört arbete

Behövs platsbesök för energideklaration?

Exemepel på undantagsfall då energideklaration kan utföras på distans:
 • Fastigheten är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som redan är deklarerad.
 • Objektet är en del av en byggnad och har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden som redan är deklarerad.
 • Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda.
 • Kostnaden för en besiktning bedöms motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.
Är du osäker, kontakta oss för hjälp med att avgöra om platsbesök behövs eller om du har andra funderingar kring denna tjänst.

BESTÄLL ENERGIDEKLARATION

Lagen för fastigheter i korthet

Det är idag lag på att fastighetsägare ska utföra en energideklaration, antingen inför en försäljning eller med ett intervall på 10 år beroende på fastighetstyp.

En energideklaration kan hjälpa dig att undvika och minska eventuella avgifter. Det är värt att nämna att en energideklaration är ett krav enligt svensk lagstiftning för alla byggnader som byggts efter 1985. Detta innebär att det kan finnas lagar och regler som är anpassade till den energiprestanda som din fastighet uppfyller. Genom att genomföra en energideklaration kan du säkerställa att din fastighet uppfyller de krav som ställs för din typ av fastighet. Så, sammanfattningsvis – att göra en energideklaration på din villa, byggnad eller fastighet är en viktig procedur för att undvika onödiga skatter och avgifter, öka fastighetens värde på marknaden och arbeta mot en mer hållbar energiförbrukning.

Du kan känna dig trygg i att detta är vår mest efterfrågade tjänst och att vi har bred kompetens inom branschen. Vi håller koll på lagar och bestämmelser och anpassar oss efter både nutid och framtid.

Utöver syftet att uppnå minskad energiförbrukning, är energideklarationen en informationskälla åt fastighetsägare och myndigheter som jobbar med energifrågor. Självfallet står hållbarhet och ett hälsosamt inomhusklimat i fokus oavsett vilken typ av fastighet det handlar om.

Det finns fastigheter som är undantagna från kravet på energideklaration. Dessa undantag handlar främst om fastighetens nybyggnadsår och om nybyggnadskraven är uppfyllda. Har du en nybyggd villa, rådfråga oss om vad som gäller! 

Kontakta oss för mer information om den här tjänsten.