Energideklaration

Har du koll på din fastighets energiförbrukning och vilka kostnadseffektiva investeringar man kan göra?

Varför köpa energideklaration av oss?

2 190 kr   kampanjpris 1 790 kr!

 • Godkänd energideklaration inom en vecka
 • Rapport skickas med e-post inom 24 timmar efter utförd energibesiktning
 • Kostnadsfri rådgivning före och efter utförd besiktning
 • Stort fokus på bra service och nöjda kunder

Angivna priser är inklusive moms och gäller för en- och tvåfamiljshus.

Julkampanjen pågår 1 dec 2022 - 31 jan 2023.
Uppge kod JUL2022 vid beställning.

I undantagsfall kan en energideklaration utföras på distans. Under vår pågående julkampanj är priset då endast 1 490 kr inkl moms.

Hur går det till?

Vid första kontakten med oss bokas en tid för energibesiktning. Notera att det finns undantagsfall då en energibesiktning inte behöver utföras men då kan andra typer av underlag behövas. Detta går vi igenom med dig vid bokningstillfället.

Om någon uppgift saknas eller om du känner dig osäker på någon av punkterna nedan, hör av dig till oss.

Förbered följande inför energiexpertens besök:

 • Elförbrukning kWh/år
 • Elförbrukning juni, juli, augusti kWh/månad
 • Energiförbrukning fjärrvärme kWh/år
 • Vattenförbrukning m3/år
 • Kopia på eventuellt utförd radonmätning
 • Ta fram stege till vinden

Flera av uppgifterna kan inhämtas från tidigare fakturor. Man kan också med fördel hämta alla uppgifter och statistik från energibolagens hemsidor. Logga in på “Mina sidor” eller förbered datorn så hjälper vi dig vid besiktningstillfället.

Ordet besiktning kan ibland låta skrämmande men en energibesiktning är dock inget att oroa sig för. Energiexperten kommer att gå igenom fastighetens energiförbrukning tillsammans med dig och samtidigt bilda sig en uppfattning om vart energin tar vägen. Efter en muntlig genomgång av läget vill energiexperten titta runt i huset.

Några exempel på vad vi gör eller vad vi noterar vid besiktningstillfället:

 • Insamling av energistatistik
 • Insamling av underlag för beräkning av hushållsel
 • Typ av värmesystem
 • Typ av värmebärare
 • Uppmätning av uppvärmd area (Atemp)
 • Kontroll av vindsisolering
 • Typ av fönster
 • Typ av ventilation
 • Insamling av information från radonmätning

Efter utförd besiktning skickas energideklarationen till dig med e-post senast dagen efter besiktningstillfället, under förutsättning att vi har fått in den information vi behöver för dokumentet.

Fakturan skickas separat senare. Vårt ordinarie betalningsvillkor är 10 dagar men vid behov kan en längre betalningstid diskuteras och avtalas.

Observera att ibland kan våra utskick hamna i skräpposten. Håll koll på mejlen så att du inte missar något!

Om du anlitar oss för en energideklaration ingår alltid:

 • Rådgivning innan bokning
 • Insamling av uppgifter och sammanställning i separat rapport
 • Kostnadsfri konsultation efter utfört arbete

 


Energideklaration utan platsbesök?

Det finns undantag från kravet på platsbesök i samband med utförandet av energideklaration.

 • Byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,
 • Energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,
  Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
 • Den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.
Är du osäker, kontakta oss för hjälp med att avgöra om platsbesök behövs.

Beställ Energideklaration

Lagen i korthet

Det är idag lag på att fastighetsägare ska utföra en energideklaration, antingen inför en försäljning eller med ett intervall på 10 år beroende på fastighetstyp.

Du kan känna dig trygg i att detta är vår mest efterfrågade tjänst och att vi har bred kompetens inom branschen. Vi håller koll på lagar och bestämmelser och anpassar oss efter både nutid och framtid. Utöver syftet att uppnå minskad energiförbrukning, är energideklarationen en informationskälla åt fastighetsägare och myndigheter som jobbar med energifrågor. Självfallet står hållbarhet och ett hälsosamt inomhusklimat i fokus oavsett vilken typ av fastighet det handlar om.

Det finns fastigheter som är undantagna från kravet på energideklaration. Dessa undantag handlar främst om fastighetens nybyggnadsår och om nybyggnadskraven är uppfyllda. Har du en nybyggd villa, rådfråga oss om vad som gäller! 

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra tjänster.

KONTAKTA OSS >