Gammamätning

Vill du vara säker på att det inte finns radon eller andra problem med materialet i dina väggar? I så fall kan vi utföra en gammamätning. Radon orsakas ofta av en betong som kallas blåbetong. Vi ser direkt på plats om halten av radon är förhöjd.

Kort om
gammamätning

Om du bor i ett hus som är tillverkat före 1980 är det mycket möjligt att blåbetong har använts. Det innehåller uran vilket bildar radon när det sönderfaller. Radon är en giftig ädelgas som kan orsaka lungcancer.

Det enda sättet du kan upptäcka om du har radon i huset är via en mätning. En gammamätning visar direkt om värdet är förhöjt och om det bör göras en noggrannare utredning. Då bokas och genomförs oftast en radonmätning. Allmänna råd från svenska myndigheter är att gränsvärdet för radon i byggnader inte ska överstiga 200 Bq/m³. Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige uppskattar att cirka 500 fall av lungcancer orsakas av radon årligen. Det är därför viktigt att upptäcka i god tid om din fastighet är drabbad. Vi står gärna till tjänst med en gammamätning.

Kostnad

Lägre pris i samband med annan tjänst 

Gammamätning

Som enskild tjänst

2 500:-

  • Utförs som enskild tjänst.

Gammamätning

I samband med tjänst

1 500:-

  • Rabatt i samband med utförande av Energideklaration
  • Rabatt i samband med utförande av Areamätning

Kontakta oss om du är intresserad av en gammamätning eller har frågor kring tjänsten.

KONTAKTA OSS >