Radonmätning

Indikativ radonmätning som utförs snabbt och lätt med resultat inom ett dygn.

Radonmätning

2 500 kr

  • Utförs som enskild tjänst
  • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa)
  • Priset är inklusive moms

Radonmätning till rabatterat pris

1 500 kr

  • I samband med energideklaration, energianalys eller areamätning
  • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa)
  • Priset är inklusive moms

Kort om radon


Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Källor till radon i bostäder kan vara den omgivande marken, byggmaterialet eller vattnet som används i hushållet.

När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Det enda sättet att upptäcka eventuellt radon i en fastighet är genom mätning. En korttidsmätning (indikativ mätning) visar direkt om värdet är förhöjt och om en noggrannare utredning bör göras. Enligt allmänna råd från svenska myndigheter ska gränsvärdet för radon i byggnader inte överstiga 200 Bq/m³.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige uppskattar att cirka 500 fall av lungcancer orsakas av radon årligen. Därför är det viktigt att upptäcka i god tid om din fastighet är drabbad.

BESTÄLL RADONMÄTNING

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra tjänster.