Verifiering energi

Har du fått ett krav från din kommun att du ska verifiera din energianvändning?
Vi hjälpa dig med det. Hör av dig till oss för tips och råd.

Så fungerar det - Så går en verifiering till

Fast pris för utförande av en verifiering

2 900:-

  • Samma kostnad oavsett beräkning eller mätning.
  • Samma kostnad även vid ett eventuellt platsbesök.
  • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa).
  • Kostnad är inklusive moms.
Det finns ingen mall för verifiering utan det beror på hur din fastighet ser ut. Vi börjar med att kontakta dig och samla in nödvändiga uppgifter. 

Det finns två olika metoder för att verifiera energianvändningen:

Vid Verifiering genom Mätning kommer vi behöva följande underlag:

  • Fakturor från era energibolag (fjärrvärme, el och vatten).
  • Data från undermätare till värme samt eventuella ventilationssystem och cirkulationspumpar.
  • Energiberäkningen som utfördes i samband med bygglovsansökan.

Beroende på vilka underlag vi får in kan ett platsbesök behövas. Detta tar vi i så fall ingen extra kostnad för.

Vid Verifiering genom Beräkning kommer vi behöva följande underlag:

  • Energiberäkningen som utfördes i samband med bygglovsansökan
  • Ventilationsprotokoll
  • Trycktestsprotokoll 

Behöver ni göra en verifiering av en större fastighet?
Kontakta oss för offert och mer information!

Kom i kontakt med oss via kontaktsidan eller ring så svarar vi på era frågor.
073-974 08 35 , Jamii, Certifierad Energiexpert
KONTAKTA OSS >