Verifiering

Har du fått ett krav från din kommun på att din energianvändning måste verifieras?

Hur går det till?

Det finns ingen mall för hur verifieringen ska utföras utan det kan skilja sig mellan olika typer av fastighet. Vi börjar med att be om din hjälp med att samla in nödvändiga uppgifter. 

Det finns två olika metoder för att verifiera energianvändningen:

Vid verifiering genom mätning behöver vi följande underlag:

  • Tidigare fakturor för fjärrvärme, el och vatten.
  • Data från undermätare till värmesystem samt eventuella ventilationssystem och cirkulationspumpar.
  • Rapport från energiberäkning som utfördes i samband med bygglovsansökan.

Beroende på vilka underlag vi får in kan ett platsbesök behövas, vilket i så fall ingår i vårt pris.

Vid verifiering genom beräkning behöver vi följande underlag:

  • Rapport från energiberäkning som utfördes i samband med bygglovsansökan.
  • Ventilationsprotokoll.
  • Trycktestsprotokoll. 
Fast pris för utförande av en verifiering:

2 900 kr

  • Samma kostnad oavsett om arbetet utförs genom beräkning eller mätning.
  • Samma kostnad även vid ett eventuellt platsbesök.
  • Gäller för en- och tvåfamiljshus (villa).
  • Priset är inklusive moms.

Behöver du göra en verifiering för en större fastighet?
Kontakta oss för offert och mer information!

Eller ring Jamii Trivin, Certifierad Energiexpert, på telefon 073-974 08 35