Rådgivning och Konsulttjänster

Vi hjälper er reda ut lagkraven ställda från myndigheter och kommuner
Miljöbyggnad

Vid projektering och produktion av nya byggnader kan certifieringen Miljöbyggnad användas för att säkerställa hög miljöprestanda och god inomhusmiljö i med minskade miljöfarliga material.

Individuell mätning och debitering

Varje hyresgästs förbrukning mäts individuellt och debiteras därefter.
Nu också ett lagkrav.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Nu kan ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare få ekonomiskt stöd för energibesparande investeringer i ert flerbostadshus.

Verifiering

Er kommun kan ställa krav på att ni ska verifiera er fastighets energianvändning eller installerad effekt.

Vill ni ha rådgivning för att säkerställa vad er kommun eller en myndighet efterfrågar?

KONTAKTA OSS >